รังมังกรแดง Nydhogg's Nest เงื่อนไข: Base lv.70 ขึ้นไป และผ่านการทำเควสผู้พิทักษ์แห่งYggdrasil(ทำถึงขั้นตอนที่ 11)จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไประยะเวลาจำกัด: 4 ชั่วโมงระยะเวลาเริ่มครั้งใหม่: 3 วันสิ่งที่ได้รับ: สามารถไปกำจัด Shadow of Nydhogg ซึ่งมีโอกาสดรอปไอเทม Piece of Angent Skin และ Nidhogg Shadow Card   1. ไปยัง nid_dun02 หัวหน้าปาร์ตี้คุยกับ Yggdrasil Gate Keeper เลือก ขออนุญาตเข้าไป เพื่อสร้างดันเจียน จากนั้นสมาชิกในปาร์ตี้เข้าดันโดยเลือก ข้าจะเข้าไป 2. เมื