Jump to content
  • สมัครสมาชิก

กฎ กติกา มารยาทเว็บไซต์
ข้อมูลตำแหน่งมอนสเตอร์แต่ละแผนที่

ประกาศ ปรับ Forum และห้ามใช้ irowiki ในการอ้างอิงข้อมูลในเว็บ prt.in.th คลิก
   

~ชัก~ก่า~แด้ว~

[Class 2-2] ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ Sage (+Clip VDO)

Recommended Posts

การเปลี่ยนอาชีพ Sage

1423728256_ro_sageplayer.png

เงื่อนไข

- เป็นอาชีพ Magician Class
- ต้องมี Job Lv.  40 - 50
- อัพ Skill Point ให้หมดก่อน

ไอเทมที่ต้องใช้

Feather of BirdsFeather of Birds      1 ea

b1019.gifTrunk                        1 ea

squidink.gifSquid Ink                  1 ea

7z919.gifAnimal Skin             1 ea

ww713.gifEmpty Bottle           1 ea

ไอเทมที่ได้รับ

m1550.gif  Book [3]

ขั้นตอนการทำเควส

ขั้นตอนที่ 1.เดินทางมาที่ Magician's Academy อยู่ที่ เมือง (Yuno) พิกัด 323,281 (ดังรูป)

13.jpg       1.jpg

 

ขั้นตอนที่ 2.เข้าไปคุยกับ Academy Staff(Meteous Silf) ยืนอยู่ซ้ายมือทางเข้าวาร์ป(จุดสีฟ้า) เลือก "ข้าต้องการเขียนใบสมัคร" เลือก "ข้าจะสมัครเข้าโรงเรียนของท่าน" มี 2 ข้อ ให้เราเลือก
- ข้าจะจ่ายค่าลงทะเบียน'' (70,000z)
- ข้าจะมอบ Old MagicbookOld Magicbook และ Necklace of WisdomNecklace of Wisdom
(Job Lv.50ไม่ต้องเสียเงินหรือไอเทม)

2.jpg

 

ขั้นตอนที่ 3.เดินขึ้นประตูวาร์ปด้านบน เดินเข้าประตูแรกด้านซ้าย(จุดสีเขียว)จะพบ Written Tester (Claytoss Berdo) เขาจะทดสอบ ตอบคำถาม คำถามทั้งหมด 20 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน ต้องตอบให้ได้ 80 คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่าน

13.jpg  3.jpg

คำถามจะสุ่มทั้งหมด 3 ชุด

ชุดที่ 1 ขึ้นต้นด้วยคำถาม อุปกรณ์ใดที่คนขายอุปกรณ์เวทมนตร์ ใน Geffen ไม่ได้ขาย

Spoiler

1. อุปกรณ์ใดที่คนขายอุปกรณ์เวทมนตร์ ใน Geffen ไม่ได้ขาย             
ตอบ Mantle
2. เมืองใดไม่มี Blade ขาย                        
ตอบ Al De Baran
3. เมืองใดอยู่ใกล้ GlastHeim มากที่สุด                    
ตอบ Geffen
4. มอนสเตอร์ชนิดใดที่มี Race ต่างไปจากพวก                
ตอบ Marin
5. มอตสเตอร์นิดใดที่มี Property ต่างไปจากพวก                
ตอบ Smokie
6. มอนเตอร์ชนิดใดที่มีขนาดต่างไปจากพวก                    
ตอบ Drake
7. มอนเตอร์ชนิดใดที่ไม่ดรอป Phracon                    
ตอบ Pecopeco Egg
8. ใครไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนอาชีพเป็น Blacksmith                
ตอบ Barcadi 
9. ผู้ใดไม่ได้อยู่ใน Al De Baran                    
ตอบ Mocona
10. เจ้าหน้าที่ Kafra ที่เด็กที่สุด ชื่ออะไร                    
ตอบ Tayelin
11. ถ้าใช้ Safety Wall Lv.6 จะใช้ค่า SP เท่าใด และจะหลบหลีกการโจมตีได้กี่ครั้ง    
ตอบ SP 40, 7 ครั้ง
12. ถ้าใช้ Napalm beat Lv.6 จะมีความแรงอยู่ที่เท่าใด        
ตอบ 1.3 เท่า
13. ในการเปลี่ยนอาชีพเป็น Mage น้ำยาหมายเลข 4 ต้องใช้สิ่งใดเป็นตัวช่วยกระตุ้น        
ตอบ 1 Carat Diamond
14. ถ้าท่านเป็น Swordman เมื่อใช้ Bash Lv6 ค่า ATK เป็นเท่าใด และใช้ SP ไปเท่าใด    
ตอบ 280% / 15
15. ทักษะใดไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อศึกษา Claymore Trap            
ตอบ Remove Trap
16. ค่าการป้องกันและความสามารถพิเศษของ Wedding Veil คืออะไร        
ตอบ 0 / MDEF +5
17. อาชีพใดสวมใส่ Coat ไม่ได้                    
ตอบ Novice (ตอบข้อไหนก็ได้)
18. ไอเท็มใดไม่จำเป็นต้องใช้ในการทำสีฟ้า (Cobaltblue Dyestuffs)        
ตอบ Detrimindexta
19. เทพเจ้า Odin ใช้ไเท็มใดในการสร้างโลก                
ตอบ The heart of Ymir
20. แร่ที่มีค่ามหาศาลและเป็นสุกปลั่งซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ คือแร่ใด    
ตอบ Emperium

ชุดที่ 2 ขึ้นต้นด้วยคำถาม ไอเท็มใดที่ คนขายของขวัญในเมือง Prontera ไม่มีขาย

Spoiler

1.ไอเท็มใดที่ คนขายของขวัญในเมือง Prontera ไม่มีขาย                  
ตอบ Bouquet
2. เมืองใดไม่มี Stiletto ขาย                            
ตอบ Prontera
3. เมืองใดอยู่ใกล้ Turtle island มากที่สุด                        
ตอบ Alberta
4. มอนสเตอร์ชนิดใดที่มี Race ต่างไปจากพวก                        
ตอบ Aster
5. มอตสเตอร์นิดใดที่มี Property ต่างไปจากพวก                        
ตอบ Metaller
6. มอนเตอร์ชนิดใดที่มีขนาดต่างไปจากพวก                            
ตอบ Raydric
7. มอนเตอร์ชนิดใดที่ไม่ดรอป Alchohol                             
ตอบ Poison Spore
8. ใครไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนอาชีพเป็น Knight                        
ตอบ Thomas Bishop
9. ใครไม่ได้อยู่ใน Prontera                            
ตอบ Norby
10. เจ้าหน้าที่ Kafra ที่สวมแว่นตาชื่ออะไร                        
ตอบ Debril
11. ร่ายเวทย์ Thunder Storm Lv.7 ใช้ค่า SP เท่าใด                    
ตอบ 59
12. ถ้าเหลือค่า SP ครึ่งเดียว แล้วร่าย Energy Coat จะสามารถลดค่าความเสียหายได้เท่าใด และเสียค่า SP เท่าใด        
ตอบ ลดความเสียหาย 24% ใช้ SP 1.5%
13. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ Bolt skill tree                        
ตอบ Ground
14. ความสามารถในการแสดงผล / ค่า ATK ของ Double Attack Lv.7 เป็นเท่าใด            
ตอบ 35% / 140%
15. การเรียนรู้ Magnus Exorcismus ของ Priest ไม่จำเป็นต้องมีทักษะใด                
ตอบ Divine Protection
16. ค่าป้องกันและความสามารถพิเศษของ Bunny Band คืออะไร                    
ตอบ 2 / LUK +2
17. อาชีพใดสวมใส่ Padded Armor ไม่ได้                        
ตอบ Archer
18. ไอเท็มใดที่รักษาได้ทั้งอาการผิดปกติและฟื้นค่า HP และ SP                    
ตอบ Royal Jelly
19. พระราชาแห่ง Rune Midgard มีนามว่าอะไร                        
ตอบ trasta the third
20. Crusader บูชาเทพเจ้าองค์ใด                            
ตอบ Odin

ชุดที่ 3 ขึ้นต้นด้วยคำถาม อัญมณีชนิดใดที่ คนขายอัญมณีในเมือง Morroc ไม่มีขาย

Spoiler

1. อัญมณีชนิดใดที่ คนขายอัญมณีในเมือง Morroc ไม่มีขาย                            
ตอบ Garnet
2.เมืองใดไม่มีขาย Monster's feed                                    
ตอบ Al De Baran
3. เมืองใดที่อยู่ใกล้กับป่าปราสาทลับที่สุด                                    
ตอบ Prontera
4. มอนสเตอร์ชนิดใดที่มี Race ต่างไปจากพวก                                
ตอบ Penomena
5. มอตสเตอร์นิดใดที่มี Property ต่างไปจากพวก                                
ตอบ Giearth
6. มอนเตอร์ชนิดใดที่มีขนาดต่างไปจากพวก                                    
ตอบ Argos
7. มอนสเตอร์ตัวใดดรอป Yggdrasil Leaf                                
ตอบ Marduk
8. ใครไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนอาชีพเป็น Priest                                
ตอบ Peter S. Alberto
9. ผู้ใดไม่ได้อยู่ใน Morroc                                        
ตอบ Antonio
10. เจ้าหน้าที่ Kafra ผมสีฟ้าที่สเน่ห์แรง ชื่ออะไร                                
ตอบ Tayelin
11. ทักษะใดไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อที่จะศึกษา Firewall                                
ตอบ Lv4 Napalm Beat 
12. ถ้าท่านศึกษา Increase spiritual power Lv.6 โดยไม่เพิ่มค่าสถานะ INT เลย จะสามารถฟื้นค่า SP เท่าใดใน 10 วินาที        
ตอบ 18
13. ถ้าท่านเป็น Mage Lv.33 ค่าสถานะของ INT จะบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่                        
ตอบ 4
14. ถ้าท่านใช้ Improve Concentrate Lv 5 จะต้องใช้ค่า SP เท่าใดและระยะเวลาเกิดผลนานเท่าใด                
ตอบ 45 / 140 วินาที
15. ถ้า Blacksmith ต้องการศึกษาทักษา Maximize Power ท่านไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษาใด                
ตอบ Skin Tempering
16. ค่าป้องกันและความสามารถพิเศษของ Cute Ribbon คืออะไร                            
ตอบ 1 / SP +20
17. อาชีพใดใส่ Saint's Robe ไม่ได้                                    
ตอบ Thief
18. อาการผิดปกติใดไม่สามารถรักษาได้ด้วย Green Potion                            
ตอบ Curse
19. อาณาจักรโบราณที่ถูกลืมเลือนซึ่งสามารถเข้าไปได้ ที่อยู่เมือง Geffen มีชื่อว่าอะไร                        
ตอบ Geffenia
20. ต้นไม้ที่หยั่งรากลึกลงไปในโลกนี้ชื่อว่าอะไร                                    
ตอบ Yggdrasil

 

ขั้นตอนที่ 4.เดินไปห้องตรงข้ามจากห้องตอบคำถาม(จุดสีชมพู) จะพบ Practical Tester เขาจะทดสอบให้กำจัดมอนสเตอร์ 3 ด่าน (เข้าห้องรอคิว)

13.jpg4.jpg

ด่านที่ 1

(มีเวลากำจัด 3นาที)

ด่านที่ 2  

(มีเวลากำจัด 3นาที)

ด่านที่ 3

(มีเวลากำจัด 1นาที)

1011.gifChonchon

1007.gifFabre

1591.gif Lunatic 1179.gifWhisper 

 

ขั้นตอนที่ 5.เมื่อสอบภาคปฎิบัติทั้ง 3 ด่านผ่านแล้ว คุยกับ Practical Tester อีกครั้ง เขาจะมอบภารกิจแบบสุ่ม มีทั้งหมด 3 สุ่ม (ได้ชุดไหนก็ทำชุดนั้น)

ชุดที่ 1 : ไปพบ Sapien Lylees

Spoiler

5.jpg

เดินออกจากห้องวิจัย แล้วเดินไปด้านซ้ายสุดของห้อง จะพบกับ Npc History Professor คุยกับเขา "รู้อยู่แล้ว"  และ "ชื่อของต้นไม้ที่หยั่งรากลึกลงบนโลก"

เขาจะให้ไปหาไอเทมที่เกี่ยวกับ Yggdrasil ชนิดไหนก็ได้มาให้ 1 ชิ้น (g8610.gifYggdrasil Leaf ,ch608.gifYggdrasil Seed,cb607.gifYggdrasilberry) เมื่อหาได้แล้ว

กลับมาคุยอีกครั้ง เขาจะให้เราไปหาไอเทมเพื่อนำมาเขียนสมุดรายงาน ดังนี้

Feather of Birds1 Feather of Birds
b1019.gif1 Trunk
squidink.gif1 Squid Ink
7z919.gif1 Animal Skin
ww713.gif1 Empty Bottle

เมื่อนำไอเทมมาให้เขาแล้ว เขาจะให้เราเขียนรายงานเกี่ยวกับ Yggdrasil โดยเขาจะสอนเราเพียงครั้งเดียว เพราะถ้าเราเขียนผิดจะเสียไอเทมไปทันที 1 ชุด

"อสรพิษยักษ์ Joermungand"
"Utgard ของยักษ์"
"Midgard ดินแดนที่เราอาศัยอยู่"
"Asgard ดินแดนของพระเจ้า"
"ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เป็นเถ้าถ่าน"
"Asgard, Jotunheim, Niflheim"

    **** เมื่อถึงตรงนี้ให้เราสังเกตุที่เขาถาม ผล หรือ ราก ให้ตอบตามด้านล่าง ****

                     6.jpg
" ผล Yggdrasil  ให้เลือก "ฟื้นพลัง HP และ SP ได้เต็มที่"
" ราก Yggdrasil ให้เลือก "ฟื้นพลัง HP และ SP ได้ครึ่งหนึ่ง"

เมื่อเขียนถูกต้องแล้ว เขาจะให้ m1550.gifBook [3] จากนั้น ไปหา Npc President of Academy (ขั้นตอนที่ 6.)

ชุดที่ 2 : ไปพบ Evency Georgy

Spoiler

8.jpg

9.jpg

เดินมายัง เมือง Yuno แล้วเดินไปยังบ้านไม้รูปหน้าคนอยู่บนสุดของแมพ (ดังรูป) เข้าไปคุยกับ Physics Professor (Evecy Georgy)

เขาจะให้เราไปหาไอเทม Stone 30 Stone (ให้อาชีพ Thief ทำหินด้วยสกิล tf_pickstone.gif  ไฟนด์ สโตน (Find Stone) )

เมื่อหามาครบแล้ว กลับมาคุยอีกครั้ง เขาจะให้เราไปหาไอเทม ดังนี้

21755.gif50  Arrow of Wind
g1756.gif50  Stone Arrow
t1754.gif50  Crystal Arrow

(ให้อาชีพ Archer Class ทำลูกธนูธาตุด้วยสกิล 111.gifแอร์โรว์ คราฟติ้ง (Arrow Crafting)) วัตถุดิบทำลูกธนูต่างๆดูได้ ที่นี่

เมื่อนำลูกธนูไปให้เขาแล้ว  เขาจะขอ Holy WaterHoly Water 1 ขวด (ให้อาชีพ Acolyte Class ทำให้ด้วยสกิล al_holywater.gif  อควา เบเนดิกตา (Aqua Benedicta) ) มาให้เขา จากนั้นเขาจะให้เรานำไอเทมเพื่อมาเขียนสมุดรายงาน ดังนี้

Feather of Birds1 Feather of Birds
b1019.gif1 Trunk
squidink.gif1 Squid Ink
7z919.gif1 Animal Skin
ww713.gif1 Empty Bottle

"แบ่งเป็น ดิน น้ำ ไฟ ลม"
"ลมข่มน้ำ"
"แต่ถ้าหากสลับตำแหน่งกัน ผลที่ได้จะแตกต่าง"
"ควรใช้ธาตุที่แตกต่างกันในสถานที่ที่ต่างกัน"
"เวทมนตร์ช่างลึกลับนัก"
"และอันตรายมากเมื่อร่ายเวทย์"
"ควรใช้เวทย์ที่เหมาะสมและใช้อย่างระวัง"
"เพื่อความปลอดภัยของเจ้าเอง"
"ถ้าได้ร่วมทีมกับอาชีพอื่น"
"จงเข้าสู่สนามรบ"

เมื่อเขียนถูกต้องแล้ว เขาจะให้  m1550.gifBook [3] จากนั้น ไปหา Npc President of Academy (ขั้นตอนที่ 6.)

ชุดที่ 3 : ไปพบ Ruthy Celsus

Spoiler

 

10.jpg

11.jpg

เดินมายัง เมือง Yuno แล้วเดินมาขวาบนพื่นรูปดาว (ดังรูป) เดินเข้าไปประตูวาร์ปบนสุด จะพบกับ Biology Professor(Ruthy Celsus) คุยกับเขาเลือก "ใช่ ข้าพยายามอย่างดีที่สุด"

เขาจะให้ไปหาไอเทมทั้งหมด 2 เซต(ปลา กับ แมลง) 1 เซต จะสุ่มไอเท็ม 3 ชุด ดังนี้

เซตที่ 1

เซต ไอเท็ม
ปลา fw950.gif Heart of Mermaid 5 ea wz960.gifNipper    5 ea 6c966.gifClam Flesh    5 ea
หรือ
r6962.gifTentacle    5 ea 61052.gifSingle Cell    5 ea k1023.gifFish Tail    5 ea
หรือ
51050.gifTendon    5 ea wz960.gifNipper    5 ea cr963.gifSharp scale    5 ea

เซตที่ 2

เซต ไอเท็ม
แมลง h1025.gifCobweb    5 ea sj935.gifShell    5 ea ve928.gifInsect Feeler    5 ea
หรือ
zi203.gifMantis Scythe    5 ea 3l955.gifWorm Peeling    5 ea 3l955.gifRainbow Shell    5 ea
หรือ
js947.gifHorn    5 ea ju946.gifSnail's Shell    5 ea e1057.gifMoth Dust    5 ea

เมื่อหาไอเทมมาครบแล้วเอาไปให้ Biology Professor(Ruthy Celsus) จากนั้นเขาจะให้ไปหาไอเทมเพื่อนำมาเขียนสมุดรายงาน

Feather of Birds 1 Feather of Birds
b1019.gif 1 Trunk
squidink.gif 1 Squid Ink
7z919.gif 1 Animal Skin
ww713.gif 1 Empty Bottle

เมื่อนำไอเทมมาแล้วคุยไปเรื่อยๆ เขาจะให้ m1550.gifBook [3] จากนั้น ไปหา Npc President of Academy (ขั้นตอนที่ 6.)

 

ขั้นตอนที่ 6.เดินมา เมือง Yuno พิกัด 89,319 ด้านซ้ายบนของแมพ(ดังรูป) เข้าวาร์ปเดินไปด้านซ้ายจนสุดทาง จะพบกับ President of Academy เขาจะทำการเปลี่ยนอาชีพ Sage ให้

7.jpg

12.jpg

แบบคลิป (ของคุณ @Doraraz )

:Thx: ขอบคุณเซิร์ฟเวอร์ทดสอบจากบริษัท Electronics Extreme :Thx:

 

  • โหวต 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

สอบถามครับ ผม job41 มีold magic book

ดันไปเลือก ค่าเรียนแพงมาก

มันดันให้หา ขยะอย่างละ 50 +เงิน30,000

จะยกเลิกยังไงครับ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26/7/2560 at 3:38 PM, Aoi Shingo said:

สอบถามครับ ผม job41 มีold magic book

ดันไปเลือก ค่าเรียนแพงมาก

มันดันให้หา ขยะอย่างละ 50 +เงิน30,000

จะยกเลิกยังไงครับ?

ยกเลิกไม่ได้ค่ะ เลือกแล้วเลือกเลย ต้องหาของตามที่ npc บอกมาส่ง ถึงจะผ่านไปขั้นตอนต่อไปได้ค่ะ

Share this post


Link to post
Share on other sites

ชุดที่ 3 : ไปพบ Ruthy Celsus

ทำไหมไม่บอกด้วยว่าจะมีคำถาม แล้วทำไหมไม่บอกด้วยว่าไอเทมต้องเตรียมอะไรบ้างนึกว่าให้เลือกชุดใดชุดหนึ่งสะทีนี้ต้องไปๆมาๆ 2-3 รอบมันถามชุดแรกแล้วก็ต้องมาชุดทีี่ 2 อีกจะไดเตรียมไปที่เดียวเลยเซ็งๆๆ บ่รๆๆๆๆ

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 นาที ที่ผ่านมา, ブォンマ ノラポン said:

ชุดที่ 3 : ไปพบ Ruthy Celsus

ทำไหมไม่บอกด้วยว่าจะมีคำถาม แล้วทำไหมไม่บอกด้วยว่าไอเทมต้องเตรียมอะไรบ้างนึกว่าให้เลือกชุดใดชุดหนึ่งสะทีนี้ต้องไปๆมาๆ 2-3 รอบมันถามชุดแรกแล้วก็ต้องมาชุดทีี่ 2 อีกจะไดเตรียมไปที่เดียวเลยเซ็งๆๆ บ่รๆๆๆๆ

ยังไงเหรอไม่เข้าใจ npc ให้ส่งไอเทมทั้ง 2 ชุด เลยเหรอ ? ในคำอธิบายเขียนบอกไว้อยู่แล้วนะว่า สุ่ม

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 นาที ที่ผ่านมา, ~ชัก~ก่า~แด้ว~ said:

ยังไงเหรอไม่เข้าใจ npc ให้ส่งไอเทมทั้ง 2 ชุด เลยเหรอ ? ในคำอธิบายเขียนบอกไว้อยู่แล้วนะว่า สุ่ม

 

ใช้แล้ว ไปพบ Ruthy Celsus   ให้ส่งทั้ง 2 ชุดเลยหลังจากจบคำถามของชุดแรกแล้วต้องไปหาของชุดที่ 2 อีกครั้งต้องกลับไปหาของ ชุดที่ 2 อีกครั้ง

Share this post


Link to post
Share on other sites

เค้าก็มีบอกหมดแล้วนะ ชุดที่2 หมายถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้เขียนรายงานส่งใช่มั้ย (ชุดแรกจะสุ่ม ชุด1 หรือ ชุด2 ตัวหนังสือสีส้มใน spoil เข้าใจงี้ถูกป่าว)

ถ้าใช่ เราว่าคุณอ่านข้อมูลไม่ละเอียดนะ :Dum: คือของที่ใช้เขียนรายงานมันต้องใช้อยุ่แล้ว เป็นชุดบังคับ ถ้าเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนหาไอเท็มชุดสุ่มแรก ก็ได้หาของรอบเดียวจบ

  • โหวต 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/2/2017 at 5:40 PM, ブォンマ ノラポン said:

ชุดที่ 3 : ไปพบ Ruthy Celsus

ทำไหมไม่บอกด้วยว่าจะมีคำถาม แล้วทำไหมไม่บอกด้วยว่าไอเทมต้องเตรียมอะไรบ้างนึกว่าให้เลือกชุดใดชุดหนึ่งสะทีนี้ต้องไปๆมาๆ 2-3 รอบมันถามชุดแรกแล้วก็ต้องมาชุดทีี่ 2 อีกจะไดเตรียมไปที่เดียวเลยเซ็งๆๆ บ่รๆๆๆๆ

ผมอ่านละก็เข้าใจผิดเหมือนกัน นึกว่าให้สุ่มชุดในชุดนึง = - = เดินหลายรอบเลย

แก้ไข โดย Kittitat Hoabunchoo

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/26/2017 at 3:38 PM, Aoi Shingo said:

สอบถามครับ ผม job41 มีold magic book

ดันไปเลือก ค่าเรียนแพงมาก

มันดันให้หา ขยะอย่างละ 50 +เงิน30,000

จะยกเลิกยังไงครับ?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3/9/2019 at 8:18 PM, Kriss Love said:

ของเควสขุด2ขาดไปอย่างนึง  Solid Shell

อันนี้คุณเดินเควสได้ชุดที่ 2 แต่ทำไม่ได้หรอ

 

ปล.ขออนุญาตรบกวนใครที่เปลียน sage ได้ชุด 2 ใช้ไอเท็ม Solid Shell ด้วยไหม ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
โพสต์ตอบกลับในกระทู้นี้

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...