Jump to content
  • สมัครสมาชิก

กฎ กติกา มารยาทเว็บไซต์
ข้อมูลตำแหน่งมอนสเตอร์แต่ละแผนที่

ประกาศ ปรับ Forum และห้ามใช้ irowiki ในการอ้างอิงข้อมูลในเว็บ prt.in.th คลิก
   

MinnA+

[Class2-2] การเปลี่ยนอาชีพ Alchemist

Recommended Posts

การเปลี่ยนอาชีพ Alchemist

alchemist.jpg

เงื่อนไข: อาชีพ Merchant Job lv.40 ขึ้นไป และต้องใช้ Skill Point ให้หมด
ไอเทมที่ต้องใช้:
657.png.56436b912ae07bb45ab77da04e3fe9a2.pngBerserk Potion 7 ea หรือ 612.png.795b1f2eb489d8333bd3407748f3d516.pngMini Furnace 100 ea หรือ 1752.png.3719780068420e1f37efbb1604979726.pngFire Arrow 7,500 ea
507.png.9ca4d6e9990ca782ea86b25f8edcdb4b.pngRed Herb 1 ea, 508.png.06a837f0e34f8b470549202e3423070a.pngYellow Herb 1 ea,  509.png.94da2a94b85427f562319ef3ce2d4481.pngWhite Herb 1 ea, 713.png.3b9b2896d73c30833b1e4713ce8fd28d.pngEmpty Bottle 3 ea และ 7134.png.d798d5a76d7ec772971598cbc943d596.pngMedicine Bowl 3 ea
-
971.png.2dc1192e80c5781e14b76a5b7cbd361a.pngDetrimindextra 1 ea หรือ 972.png.2e7bc36f969b3c76fa30e2667d4e4dbe.pngKarvodailnirol 1 ea (กรณียังไม่เคยทำเควสMixture and Counteragent)
1003.png.acec74999144befcc20318d71e19ec5a.pngCoal 5 ea, 612.png.795b1f2eb489d8333bd3407748f3d516.pngMini Furnace 5 ea
ไอเทมที่ได้รับ:
- สำหรับ Job lv.40-49: สุ่มระหว่าง
Potion Creation Guide / Glistening Coat Creation Guide / Acid Bottle Creation Guide / Bottle Grenade Creation Guide / Alcohol Creation Guide / Marine Sphere Creation Guide / Plant Bottle Creation Guide
 - สำหรับ Job lv.50 จะได้รับ 
Condensed Potion Creation Guide
เงินที่ต้องใช้: 50,000 - 52,000z

al01.jpg
1. ไปที่สมาคม Alchemist ที่ Al De Baran บริเวณ 67, 55 คุยกับ Alchemist Guildsman [Parmy Gianino] เธอจะให้ลงทะเบียนโดยจ่าย 50,000z และหาไอเทม 1 ใน 3 ชนิดต่อไปนี้

Quote

ชุดที่ 1 - 657.png.56436b912ae07bb45ab77da04e3fe9a2.pngBerserk Potions 7 ea (สามารถซื้อได้ที่ร้านขายไอเทม Comodo 92, 128)

ชุดที่ 2 - 612.png.795b1f2eb489d8333bd3407748f3d516.pngMini Furnaces 100 ea (สามารถซื้อได้ที่สมาคม Blacksmith ที่ Geffen 182, 59 โดยเลือกหัวข้อที่เขียนว่า Portable Furnace)

ชุดที่ 3 - 1752.png.3719780068420e1f37efbb1604979726.pngFire Arrows 7,500 ea (สามารถซื้อได้ที่ Tool Dealer ที่ Sunken Ship พิกัด 87, 65 )

แต่หากมี 1005.png.328b55e549091f43d6fbdae5722d4aa1.pngHammer of Blacksmith และ 1006.png.8f218f7e7cb2a9515511544bf208025c.pngOld Magic book สามารถนำมาใช้ผ่านขั้นตอนนี้ได้เช่นกันค่ะ

เมื่อผ่านขั้นตอนนี้ให้ลงไปที่ชั้นล่าง ซึ่งจะมีผังคร่าวๆแบบนี้จ้า

alde_alche.jpg


al02.jpg
2. คุยกับ Fastidious Alchemist [Laspuchin Gregory] ที่ห้องที่สองทางขวา(ห้องA) เขาจะทำการทดสอบด้านคณิตศาสตร์ แต่หากมี Job lv.50 จะไม่ต้องทำขั้นตอนนี้

Spoiler

การคำนวณทั่วไป
12+23+34+45 = 114    หรือ    
13+25+37+48 = 123
1000-36-227-348 = 389    หรือ    1000-58-214-416 = 312
14*17*3 = 714    หรือ    12*24*3 = 864
9765/3/5/7 = 93    หรือ    10530/3/5/2 = 351
(47*28) - (1376/4) = 972    หรือ    (35*19) - (1,792/7) = 409
(2646/7) + (13*28) = 742    หรือ   (2,368/8) + (24*17) = 704
** หากมีข้อที่เกินมาให้ลองเช็คโจทย์ เพราะจะซ้ำกับข้อที่เฉลยไว้แล้ว **

การคำนวณน้ำหนักบรรทุก
3 Ring Pommel Sabers, 4 Caps, 2 Boots ==> 550
2 Ring Pommel Sabers, 3 Caps, 3 Boots ==> 480
3 Scimitars, 2 Helms, 1 Coat ==> 450

การคำนวณค่าพลังป้องกัน ** ค่าพลังป้องกันเป็นแบบ Pre-Renewal ให้ยึดคำตอบดังต่อไปนี้เลยจ้า **
Buckler, Coat, Gas Mask, Big Ribbon, Cute Ribbon, Sakkat, Glasses ==> Def 16
Biretta, Mantle, Opera Mask, Ribbon, Muffler, Boots, Ear Muffs ==> Def 20
Mirror Shield, Mr. Smile, Leather Jacket, Silk Robe, Wedding Veil, Muffler, Eye Patch ==> Def 12

 

al03.jpg
3. ไปยังห้องถัดไปที่อยู่ทางด้านล่าง(ห้องB) คุยกับ Studying Man [Darcya] เลือก ข้าต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการทดลอง เขาจะสอนเกี่ยวกับการทำยา ให้เราเตรียมRed Herb 1 ea, Yellow Herb 1 ea,  White Herb 1 ea, Empty Bottles 3 ea และ Medicine Bowls 3 ea(ซื้อได้ที่ Master Alchemist ข้างๆNPCเปลี่ยนอาชีพตัวแรก) ต้องทำตามขั้นตอนที่เขากล่าวไว้(คำตอบใช้ Common Sense เลยค่ะ เพราะข้ออื่นจะกวน 555) หากตอบผิดจะต้องเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดอีกชุด

Spoiler

เตรียมภาชนะ Medicine Bowl ==> ใส่สมุนไพรลงไปในภาชนะ ==> บดสมุนไพร ==> เทน้ำบริสุทธิ์ลงไป ==> บดสมุนไพรไปเรื่อยๆ ==> ใส่ลงในขวดเปล่า

***สำหรับขั้นตอนนี้สามารถลัดไปยังขั้นตอนสุดท้าย(9.)ได้โดยการพก 710.png.002f1ae44efd7fb90ec210d82607450f.pngIllusion Flower เมื่อคุยในครั้งต่อมา โดยไม่ต้องทดสอบการผสมยา ถ้าหากผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วจะไม่สามารถลัดได้อีกนะจ๊ะ***

 

al04.jpg
4. คุยกับ Experiment Expert [Van Helmont] (ห้อง C) เขาจะให้เราศึกษาการทำ Mixture และ Counteragent โดยต้องผ่านเควส Mixture and Counteragent  แค่คุยให้ผ่านเท่านั้น ไม่ต้องทำน้ำยาก็ได้จ้า(ทำแค่ข้อ 1-4ในกระทู้นั้น) เพราะฉะนั้นพกเพียง972.png.2e7bc36f969b3c76fa30e2667d4e4dbe.pngKarvodailnirol หรือ 971.png.2dc1192e80c5781e14b76a5b7cbd361a.pngDetrimindexta อย่างใดอย่างหนึ่งก็เพียงพอแล้ว **ถ้าพกไปแค่อย่างเดียวในเควสดังกล่าวจะขึ้นว่า พูดถึงKarvodailnirol/พูดถึงDetrimindexta ก็ผ่านเหมือนกันนะคะ**  จากนั้นกลับมาคุยกับเขาและตอบคำถามให้ถูกต้อง


(Karvodailnirol หาได้จาก Red Mushroom, Poison Spore, ... / Detrimindexta หาได้จาก Deviace, Black Mushroom, Hydra,...)

Spoiler

ไอเทมใดที่ไม่จำเป็นต้องมีในการทำ Counteragent - Karvodailnirol
ไอเทมใดที่ไม่จำเป็นต้องมีในการทำ Mixture - Detrimindexta

*** ถ้าไม่มีคำตอบดังข้างบน แสดงว่ายังไม่ได้ทำเควส Mixture and Counteragent นาจา ***

 

al05.jpg
5. คุยกับ Chief Researcher [Nicolas Plamel] (ห้อง D) เขาจะให้เราค้นหาคำจากตัวอักษรที่ให้มาค่ะ

Spoiler

ชุดที่ 1
s m i e x b w u n e t a g i r - tiger
n i e g b o p d s o a u w r - vendure
l r m g r e x t a v i n e d e - evergreen
r o e h n r o m c a i n p t t - potionmerchant

ชุดที่ 2
m p d i c f a r o g n k w a s - packman
g b n o p r e f a r e t a s k - ragnarok
u g n i s j e k c e o g n d p - opening
r o e h n r o m c a i n p t t - potionmerchant

ชุดที่ 3
t m y a n y e o b n e g p r i - brigan
o n c u t a p j l e r s v m u - vendor
t v a r m e g p h e u b o y l - party
q z a h n a i n b r d p t n c - partizan

 

6. เมื่อผ่านแล้วเขาจะให้ไอเทมมาเพื่อนำไปส่งให้ Bhagine และ Bhaine (ให้เราเก็บไว้ ห้ามขายเด็ดขาด ไม่งั้นต้องหาใหม่)

Quote

7068.png.21c99dbf15cc87cf14f79f70fe623cea.pngBurnt Tree 5 ea,  1001.png.4765f064d25bee2278c67896158d5c7f.pngFine Sand 5 ea,  974.png.39f67b5001e4f4f2198575ddd111bb02.pngMixture 1 ea, 757.png.88233e1b154766bcf4495af74f5a7478.pngRough Elunium 3 ea, 756.png.bada9007a200db58d2f97c14c12bc0fb.pngRough Oridecon 3 ea

**สิ่งที่ต้องหาเพิ่มเติม** 1003.png.acec74999144befcc20318d71e19ec5a.pngCoals 5 ea, 612.png.795b1f2eb489d8333bd3407748f3d516.pngMini Furnaces 5 ea และเงินอีก 2,000z (เตรียมไว้ในตัวก่อนไป Juno เลยค่ะ)

 

al06.jpgal07.jpg

7. ไปยัง Juno เข้าไปในบ้านที่พิกัด 48, 105 ขึ้นไปชั้นสอง เพื่อพบสองพี่น้อง Bhagine และ Bhaine เลือกคุยกับใครก็ได้ เขาจะบอกให้เราหา Burnt Tree 5 ea,  Fine Sand 5 ea,  974.pngMixture 1 ea, Rough Elunium 3 ea, Rough Oridecon 3 ea, Coals 5 ea, Mini Furnaces 5 ea และเงินอีก 2,000z เมื่อหาของมาแล้วเขาจะให้แร่เรากลับมาแบบสุ่ม (สามารถทำเควสนี้ได้เรื่อยๆ คลิกที่นี่)

8. กลับไปหา Chief Researcher (ห้อง D) เขาจะให้เราขึ้นไปชั้นสอง โดยขึ้นบันไดทางด้านขวาจาก NPC ตัวแรก

 

al08.jpg
9. คุยกับ Master Alchemist [Vincent Carcialo] เขาจะเปลี่ยนอาชีพให้เราเป็น Alchemist พร้อมกับให้สมุดปรุงยาแบบสุ่มมา 1 เล่ม แต่หากมี Job lv.50 จะได้เป็น Condensed Potion Creation Guide ค่ะ :emo37:
screenTestServer289.jpg

[Clip Video เพิ่มเติม]
- Job lv. 40-49 ไม่ลัดขั้นตอน

- Job lv.50 + Hammer of Blacksmith + Old Magic Book + Illusion Flower

 

:emo19: ขอขอบคุณ ID สำหรับร่วมทดสอบจากทาง Electronics Extreme ด้วยค่ะ :emo19:
ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก http://www.divine-pride.net/database/map/alde_alche

 

  • โหวต 7

Share this post


Link to post
Share on other sites

ใครจะเปลี่ยนอาชีพ Alchemist มาอ่านขั้นตอนกันได้เลยจ้าา :emo21:

Share this post


Link to post
Share on other sites

เตรียมตัวโก่งราคา 710.png Illusion Flower  แฮ่~ :emo19:

Share this post


Link to post
Share on other sites

เห็นราคา Illusion Flower ที่รับซื้อและตั้งขายตอนนี้แล้วขอเสียเวลาทำเควสเอาดีกว่า

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

23 นาที ที่ผ่านมา, Exsodus said:

เห็นราคา Illusion Flower ที่รับซื้อและตั้งขายตอนนี้แล้วขอเสียเวลาทำเควสเอาดีกว่า

ตอนนี้เท่าไหร่หรอ ถามไว้ก่อน อีก 3 ชาติกว่าจะเปลี่ยนอเคมิสได้ จ้อบคงไม่ 50 ง่ายๆ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Spoiler
Just now, Alvin said:

 

ตอนนี้เท่าไหร่หรอ ถามไว้ก่อน อีก 3 ชาติกว่าจะเปลี่ยนอเคมิสได้ จ้อบคงไม่ 50 ง่ายๆ

 

โลกิรับกันหลักแสนแล้วครับ ขายกันเฉียดล้านหรือเกินล้านก็มี แต่ถึงตอนอาชีพเข้า

ราคาน่าจะตกจากการเทขายของคนที่ตุนไว้

Share this post


Link to post
Share on other sites

ทีแรกก็จะตุนดอกไม้ไว้ตั้งแต่ตอนเซิฟเปิดเหมือนกัน แต่ดูราคาแล้ว ยอมทำเควสเต็มดีกว่า เอาจริงๆนานกว่ากันไม่เท่าไหร่(ถ้าของครบ 10 นาทีก็น่าจะเสร็จ) เทียบกับอาชีพที่ต้องต่อคิวเข้าห้องทดสอบอาจจะนานกว่าด้วยซ้ำค่ะ:emo19:

ปล.ตอนนี้จ๊อบพร้อม ของพร้อม แถมทำเควส mixture ไว้แล้ว  อิอิ

Share this post


Link to post
Share on other sites

กว่าเราจะเปลี่ยน มันคงเข้าได้ซักเดือนนึง ราคาคงเหลือแสนเดียวหรืออาจไม่ถึง :Fsh:

Share this post


Link to post
Share on other sites

รับมาเรียบร้อยเชิพทอร์1m ผมว่ามันไม่แพงหรอกพร่งนี้มีขายแน่ที่เปลี่ยน คงหลักแสน 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ดอกไม้ขายกันเวอร์มาก ทั้งๆเควสมันไม่ได้ยากอะไรเลย

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
โพสต์ตอบกลับในกระทู้นี้

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...